Witamy Państwa na stronie Kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Komornik Jacek Orzel  

Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem” jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz.U.97.133.882

 

Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sadowych, a w szczególności:

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne,

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne, np. opróżnienie lokalu z nieruchomości lub osób (eksmisja), wydanie nieruchomości,

  • wykonywanie orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń,

  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,

  • sporządzeniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sadowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzanie sądu lub prokuratora,

  • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych

 

Prowadzonym przez naszą Kancelarię postępowaniom egzekucyjnym, nadawane są indywidualne wirtualne numery kont bankowych. Oznacza to, iż każda prowadzona sprawa, posiada inny wirtualny numer rachunku bankowego, zawierający wspólną, charakterystyczną niezmienną część:

PKO BP SA XX 10201332 2219 XXXX XXXX XXXX

 

Komornik Sądowy Białystok - Jacek Orzel

Komornik Białystok

- komornik białystok, komornik białystok. komornik białystok, komornik białystok

Kancelaria | Przepisy Prawa | Właściwość miejscowa | Wzory wniosków | Kontakt | Ogłoszenia
Created by Rutcom

Komornik Białystok | Komornicy Białystok | Białystok Komornik